Aktuality

> Aktuality

Chladicí věž je na konci své životnosti. Pořád ji ale lze zachovat

V polovině roku 2023 proběhl na Špitálce stavebně-technický průzkum. Během něj společnost Stavexis posuzovala životnost chladicí věže. Výsledky průzku...

Město pokračuje v předběžných tržních konzultacích

Předběžné tržní konzultace s investory, kteří mají zájem o výstavbu chytré čtvrti, budou pokračovat. Zástupci města Brna obnoví jednání v červnu. Spol...

Chladicí věž pod drobnohledem. Společnost posoudí, v jakém stavu se nachází dominanta Špitálky

Rada města Brna schválila podpis smlouvy se společností Stavexis. Ta ve Špitálce zajistí stavebně–technický průzkum a zhodnocení stavu konstrukce chla...

Veletrh MIPIM ukázal Špitálce nové možnosti

Veletrh investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes umožnil zástupcům města Brna prezentovat své zajímavé projekty. Na akci se ukázala také...

Ve Špitálce se hledala možná znečištění. Analýza přinesla dobré zprávy

Na konci roku 2022 došlo ve Špitálce k vyhodnocení ekologické zátěže areálu. Provedená analýza rizik zkoumala, zda a případně do jaké míry je území po...

Projekt RUGGEDISED končí. Pomohl s rozvojem Špitálky, příprava chytré čtvrti pokračuje i bez něj

Po šesti letech dospěl ke svému konci projekt RUGGEDISED. Ten spojil šest evropských měst usilujících o zavádění chytrých řešení. Do RUGGEDISED se zap...