> Předběžné tržní konzultace

Pro revitalizaci Špitálky je potřeba najít strategického partnera, který projekt chytré čtvrti dotáhne do zdárného konce. Jeho výběru předchází důležitý krok v podobě předběžných tržních konzultací. Ty mají za cíl ověřit s možnými partnery nastavení projektu tak, aby byl životaschopný na několik desítek let, udržitelný z hlediska financování, a zároveň splňoval požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu, která se stane inspirací pro nový městský development v České republice i v Evropě. Zástupci města povedou předběžné tržní konzultace s cílem připravit zadávací podmínky pro výběrové řízení a informovat co nejširší okruh možných partnerů o svých záměrech a požadavcích. 

Vzhledem ke komplexnosti celého projektu budou konzultace rozděleny do tří fází, které se mohou dále členit na několik dílčích kol včetně případných individuálních konzultací. Každou fázi zahájí hromadné setkání pro neomezený okruh předem registrovaných zájemců. Účastníci v každé fázi projednají vždy konkrétní část agendy. 

Předběžné tržní konzultace budou probíhat v průběhu roku 2022. První fáze začne v dubnu, druhá fáze bude probíhat v květnu a červnu a závěrečná třetí fáze zakončí konzultace v říjnu a listopadu.