City Interest Group projektu RUGGEDISED

V projektu RUGGEDISED se průběžně formuje tzv. City Interest Group – skupina tvořená městy mimo projektové konsorcium, která mají zájem o sdílení zkušeností a výstupů z tohoto projektu a přístup k potřebným informacím, ke kterým by se jinak složitě dostávaly. Je to první krok k získaní dobré pověsti aktivního města v regionu pro budoucí projekty. Kromě výhod členství v City Interest Group Vám město Brno také nabízí náhled do zákulisí vlastních činností. Poskytneme Vám dokumenty, které v projektu zpracováváme, budete se moci účastnit brněnských smart city workshopů a dalších našich aktivit. Brno chce otevřít cestu vzájemné spolupráci, sdílení zkušeností při budování měst a otevírat diskuzi nad moderními směry vedení města.