Mezinárodní urbanistická ideová soutěž

Cílem soutěže na lokalitu Špitálka bylo získat kvalitní urbanistický návrh a najít takové řešení, které bude sloužit pro další kroky vedoucí ke změně Územního plánu města Brna, regulačního plánu lokality a k budoucí výstavbě v této části města. Řešení má jednotící koncepci, která přirozeně a funkčně zapojí celé území do struktury města. Především je důležité, aby návrh respektoval dlouhodobou udržitelnost místa a jeho genius loci. Pro odevzdání soutěžních návrhů byla stanovena tříměsíční lhůta. Soutěž byla vyhlášena 30. října 2018 a soutěžící mohli své návrhy odevzdat nejpozději do 21. ledna 2019.

Soutěžní návrhy museli respektovat záměr města postupně vybudovat v řešené oblasti tzv. chytrou čtvrť. Bude to ekologicky udržitelná lokalita, plná zeleně, kde moderní technologie a přístupy budou sloužit ke zjednodušení a zpříjemnění pobytu rezidentů i návštěvníků. Místo, kde se bude šetrně nakládat s přírodními zdroji, kde se v co největší možné míře využijí obnovitelné zdroje energie a kde se bude rozvíjet komunitní život a inkluze. Tato lokalita by se měla stát symbolem pokroku a moderních technologií ve městě Brně.

Status soutěže: schválené výsledky a pořadí

Bližší informace k urbanistické soutěži naleznete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna.