Projekt RUGGEDISED

Plán na přestavbu lokality Špitálky vzniká jako součást projektu RUGGEDISED, který patří mezi strategické projekty města Brna.

Projekt RE:Špitálka je součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED (www.ruggedised.eu), jehož cílem je demonstrovat využití inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. RUGGEDISED sdružuje pilotní města Rotterdam, Umeå a Glasgow, k nimž se přidávají Brno, Gdaňsk a Parma. Projekt je zaměřen na tyto přímé dopady – snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města.

Projekt tak má především za cíl demonstrovat, jak stávající městské čtvrti mohou být přetransformovány na nízkoenergetická, dostupná a komunitní sousedství. V roce 2016 se Brno spolu s městy Gdaňsk a Parma přihlásily k roli měst tzv. Followerů, jejichž hlavním úkolem je zajistit tzv. replikační a investiční plán, a to na základě znalostí a dobré praxe poskytnuté z Lighthousových měst.

Unikátní výhody projektu

  • Prestižní projekt v rámci výzvy programu Horizon 2020: Smart Cities and Communities, Brno je teprve  druhé město v ČR, které dosáhlo tohoto grantu.
  • Projekt řeší zajímavé téma přestavby brownfieldu či rozvojové oblasti města do podoby tzv. chytré čtvrti.
  • Projekt podporuje chytrá řešení při rozvoji města, která zahrnují udržitelný rozvoj města, využívání moderních technologií a inovací v  energetice, dopravě, bydlení, sociální a zdravotní péče a dalších oblastí.
  • Brno má příležitost učit se od evropských měst, prohlubovat mezinárodní spolupráci a v budoucnu se stát příkladem a inspirací pro další města.