První kolo PTK

První fázi zahájí veřejná konzultace, která se uskuteční 12. dubna 2022.

Místo: Primátorský salonek, Stará radnice, Mečová 5, Brno 

Zahájení: 9:30h 

Cílem setkání v rámci první fáze je představení projektu chytré čtvrti potenciálním partnerům z hlediska funkčního a technického provedení. Zpracované návrhy na provedení obsahují zejména dva strategické dokumenty, které poslouží jako hlavní podklady pro konzultace – Master plán a Bílá kniha. 

Diskuze v průběhu první fáze se budou věnovat především koncepčním otázkám technické realizovatelnosti, environmentální udržitelnosti apod., a to zejména s důrazem na alternativy řešení či možnosti vylepšení projektu z hlediska jeho účelu a cílů města Brna. 

Rámec diskuze je detailněji popsán v průvodním dopise. Mimo stanovené otázky zadavatele budou diskutovány i vybrané dotazy zúčastněných. Během jednání se počítá také s prostorem pro volnou diskuzi.

Bližší informace k podmínkám předběžné tržní konzultace a veškeré podklady naleznete na EZAK profilu města Brna zde: https://ezak.brno.cz/publication_display_1.html.

Zájemci o účast na veřejné konzultaci mají možnost přihlásit se a zasílat své dotazy do 4. dubna 2022, a to pomoci registračního formuláře.  

  1. Průvodní dopis
  2. Registrační formulář
  3. Bílá kniha vč. energetické koncepce
  4. Master plán

 

Výstupy z hromadné konzultace, vč. prezentací a zápisu 

  1. Prezentace Brno
  2. Prezentace Master plánu a Bílé knihy
  3. Zápis