Spolupráce se SIX Research Centre

V lighthousových městech se v rámci projektu RUGGEDISED implementuje 32 tzv. smart solutions, tedy inovativních řešení, která často ještě nebyla realizována nikde jinde. Jedná se o různé projekty v oblastech, jako jsou např. smart thermal grids, e-mobilita, ICT a podobně. Abychom na městě porozuměli i technickým aspektům těchto řešení, potřebujeme odborného partnera, který je schopen nám toto interpretovat a přenášet. Six Research Centre pro nás v projektu koordinovalo zpracování počáteční analýzy. Rešerše se věnují konkrétně těmto aplikačním oblastem: Electrical Grid and E-Mobility, ICT and Security, Mobility, Sharing Economy, Smart Thermal Grid a Smart Waste Management a posuzuji možnosti replikace jednotlivých inovativních projektů a opatření realizovaných v lighthousových městech projektu RUGGEDISED ve městě Brně, nebo uvádí také alternativní možnosti implementované v jiných evropských i mimoevropských městech. Tyto rešerše budou sloužit jako jeden ze základů pro budoucí definici inovativních aspektů chytré čtvrti. V dalším průběhu projektu budou uspořádány kulaté expertní stoly, jejichž výstupy povedou k bližší specifikaci technologií a přístupů použitelných při budoucí výstavbě.

Všechny rešerše najdete v sekci Dokumenty ke stažení.