Strategie #brno2050

A jaká má vlastně chytrá čtvrť na Špitálce být? Současně s plánovacími procesy vzniká také hlavní strategický dokument města Brna #brno2050. Dlouhodobá vize tohoto dokumentu, vize města Brna do roku 2050, byla již zastupitelstvem města Brna schválena a právě k ní bude směřovat také budoucí podoba chytré čtvrti RE:Špitálka. V mnohem bližším horizontu než v roce 2050 tak budeme mít možnost otestovat uvedení vize města Brna do praxe. Následné vyhodnocení pak bude cenným podkladem pro další směřovaní a rozvoj města Brna.

Více informací o Strategii #brno2050 naleznete na webových stránkách www.brno2050.cz.