Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS

MUNISS je studentská soutěž, která v Brně probíhá již od roku 2011 a ve které se potkávají studenti z různých oborů, univerzit a měst, aby pracovali na studiích zaměřených na rozvoj města Brna. Soutěž je otevřená pro všechny studenty Masarykovy univerzity, VUT a Mendelovy univerzity v Brně. A také pro studenty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Soutěž si klade za cíl poskytnout studentům možnost využít své teoretické znalosti v praxi. Studenti navíc mohou vyzkoušet spolupráci v mezinárodním týmu či diskutovat s odborníky na vybraná témata. Město díky tomu získává nové pohledy a inovativní nápady týkající se vlastního rozvoje, a to v rámci širokého spektra oblastí, díky zapojení různých univerzit a fakult.

V roce 2018 Mezinárodní studentská soutěž MUNISS se zaměřila na lokalitu Špitálky a již druhým ročníkem vypracovává téma, která se zabývají rozvojem budoucí chytré čtvrti.

Závěrečné projekty obou ročníků jsou dostupné v sekci Aktuality anebo Dokumenty ke stažení.