Třetí kolo PTK

Třetí fáze poslouží k precizování zadávacích podmínek výběrového řízení. 

Je plánovaná na podzim 2022.