Územní studie „PŘESTAVBOVÁ ZÓNA – ŠPITÁLKA A OKOLÍ“

Mezi důležitými aktivitami spojenými s projektem patří zadání a zpracování Územní studie „PŘESTAVBOVÁ ZÓNA – ŠPITÁLKA A OKOLÍ“, jejímž zadavatelem je statutární město Brno, konkrétně Odbor územního plánování a rozvoje. Cílem územní studie je navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v řešeném území především v lokalitách brownfieldů, které umožní jejich přeměnu v Územním plánu města Brna (ÚPmB) na území se smíšenou zástavbou.

Řešené území je podstatně větší než území ZSJ Špitálka. Administrativně náleží do městských částí Brno–střed, Brno–sever a Brno–Židenice a je vymezeno na západě ulicemi Dornych, Koliště, Lidická; na severu ulicemi Lužánecká, Antonína Slavíka, Helfertova, Jugoslávská, Zábrdovická; na východě a jihu železniční tratí nákladního průtahu Brno-Židenice – Brno dolní nádraží. Tato územní studie bude využita jako podklad pro změnu ÚPmB nebo pro nový územní plán. Předpokládaný termín pořizování územní studie je září 2019 až duben 2020.

Územní studie bude vycházet z vítězného návrhu architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti, vzešlého z mezinárodní ideové soutěže.