Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a.s.

Statutární město Brno a Teplárny Brno, a.s., se dohodly na memorandu o spolupráci pro účely úpravy dalšího postupu spolupráce při plánování výstavby chytré čtvrti v lokalitě Špitálka.

Zástupci obou zmíněných subjektů ho společně schválili 22. května 2020. Strany memoranda vyjadřují úmysl jednat o budoucí úpravě vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, a to včetně variant, které umožní Teplárnám Brno, a. s., participovat na rozvoji a budoucí výstavbě v této oblasti. Důležitou součástí dokumentu je také stanovení limitů v území a dalších možných omezení, které pro okolní území může provoz Tepláren Brno, a.s., představovat.