MUNISS 2018 navrhne proměnu Špitálky v čase

V roce 2018 se Mezinárodní studentská soutěž MUNISS zaměřila na lokalitu Špitálky, Ústředním tématem bylo plánování v čase a osoba tzv. manažera lokality.

Cílem projektu bylo vytvořit podklad pro vypsání soutěže na urbanistické zpracování lokality teplárny. Studenti museli v pracích definovat využití území areálu Špitálky v horizontu 5, 10, 15 a více let. Dále museli část práce věnovat ekonomické rozvaze a popisu tzv. manažera lokality. Jedná se o osobu, která má danou lokalitu na starosti, zprostředkovává jednání mezi jednotlivými vlastníky pozemků v lokalitě a tím usnadňuje a urychluje transformaci lokality.

Jednotlivé soutěžní práce posuzovaly odborné komise složené ze zástupců měst, univerzit a dalších expertů. Práce studentů budou dále sloužit jako podklady pro další rozvoj těchto lokalit.

Práce k lokalitě Špitálka jsou dostupné pod těmito odkazy: