Na pozemku Špitálky probíhá pasportizace. Posuzuje, v jakém stavu se lokalita nachází

Souběžně s hledáním strategického partnera probíhá v procesu revitalizace Špitálky pasportizace území, na němž má vyrůst chytrá čtvrť. Díky pasportizaci budou zástupci města vědět, v jakém stavu se lokalita nachází.

Během pasportizace projde kontrolou pozemek a v něm se vyskytující budovy a infrastruktura. Jedná se o objekty, které se nachází v úrovni terénu, pod ním (například sítě či kolektory) i nad ním (horní vedení či produktovody).

Vedle posouzení stavu území bude jeho kontrola důležitá také pro související investice vyvolané přípravou výstavby chytré čtvrti. Mezi takové investice patří přeložky inženýrských sítí nebo úprava vtokového objektu. Po posouzení stavu těchto investic se bude rozhodovat, zda je jejich realizace potřeba.