Master plán: prohlídněte si návrh podoby budoucí chytré čtvrti Špitálka!

Od zanedbané průmyslové lokality k moderní chytré nízkoenergetické čtvrti.

Další krok směrem k budoucí transformaci Špitálky je zpracování tzv. Master plánu, který vzniká téměř paralelně s územní studií. Architektonické studio A8000 započalo práce na Master plánu v listopadu loňského roku a finální verzi předala městu na konci května 2020.  Na rozdíl od územní studie, Master plán se zaměřuje pouze na 2,5 ha velké území budoucí chytré čtvrti, které v současné době patří městské společnosti Teplárny Brno a.s.

Master plánu je urbanisticko-architektonický návrh moderní městské čtvrti, ve které lidé budou moci pohodlně žít, pracovat a trávit svůj volný čas. Návrh zároveň řeší komplikovanou situaci s kritickou infrastrukturou v lokalitě a navrhuje konkrétní využití území. Autoři návrhu museli vycházet a zohlednit výsledky již dříve proběhlé mezinárodní urbanistické soutěže. Finální návrh bude sloužit pro zpracování investičního plánu pro plánovanou výstavbu v lokalitě.

Master plánu pracuje s návrhem vytvoření tzv. “Superklastru” pro kulturně kreativní průmysly, který by byl založen na pěti hlavních pilířích: KREATIVITA, SPOLUPRÁCE, PROPOJOVÁNÍ, ROZVOJ, KOMUNITA. Návrh počítá s výstavbou bydlení pro 500 až 900 lidí.

Kompletní znění Master plánu včetně vizualizací k revitalizaci lokality Špitálka najdete dle odkazu.