Špitálka má svou Bílou knihu. Pomůže při hledání investorů pro výstavbu chytré čtvrti

Další důležitý krok přiblížil lokalitu Špitálka k přestavbě na chytrou čtvrť. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s Ateliér A8000 dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu čtvrti. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů a předběžných tržních konzultacích s nimi.

Bílá kniha navazuje na tzv. Master plán, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Master plán definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha svého předchůdce upřesňuje a rozvíjí, stanovuje podmínky realizace stavby, doplňuje z hlediska využití inovativních technologií a přístupů, které město hodlá v chytré čtvrti aplikovat. Díky zahrnutí moderních trendů může Bílá kniha v budoucnu inspirovat další projekty realizované městem.

Součásti Bílé knihy byla také zpracovaná Energetická koncepce areálu.

S Bílou knihou včetně příloh se může seznámit tady nebo na podstránce INOVACE.

Bíla kniha

Energetická koncepce 

Orientační schémata TZB