Třetí setkání s významnými majiteli pozemků v lokalitě Špitálka k územní studii

Dne 14. listopadu 2019 se uskuteční již třetí setkání s významnými majiteli pozemků v lokalitě Špitálka.

V srpnu letošního roku město Brno zadalo vypracování územní studie „Přestavbová zóna – Špitálka a okolí“. Cílem této studie je navrhnout změny funkčního a prostorového uspořádání v území Špitálky (především v lokalitách brownfieldů), které umožní jejich přeměnu v Územním plánu města Brna (ÚPmB) na území se smíšenou zástavbou. Územní studie navazuje na ideovou urbanistickou soutěž, která byla úspěšně vyhodnocená v březnu roku 2019 (více informací zde).

V současné době byly započaty práce na této územní studii a zástupci města Brna chtějí opět přizvat významné majitele pozemků v této lokalitě k setkání, během kterého bude představen záměr města, postup při případné změně územního plánu a přípravě nového ÚPmB i možnosti, jakým způsobem se do procesu zpracování územní studie můžou zapojit.

Událost se uskuteční za přítomnosti zástupců města Brna, Kanceláře architekta města Brna, zpracovatele územní studie (Atelier ERA) a Filipa Chvátala, radního pro územní plánování a rozvoj města Brna v Rytířském sálu na Nové radnici v Brně.