Výstava Špitálka: Proměny chytré čtvrti

30. July 2019 19:00

Urban centrum, Mečová 5

Mezinárodní ideová soutěž na proměnu části areálu tepláren v ulici Špitálka i jeho okolí přinesla městu nová a neotřelá řešení z různých koutů světa – Polska, Belgie, Japonska i Singapuru. Město teď z nejvýše oceněných návrhů vybere nejlepší ideje, které použije pro zadání územní studie. Všech sedmadvacet návrhů si můžete prohlédnout na výstavě v brněnském Urban centru na Staré radnici od 20. června do 31. července 2019. Vstup je zdarma.

Čtvrť s plochami pro bydlení, práci i volný čas, kam se nastěhují až čtyři tisíce lidí a kterou oživí Nová městská třída lemovaná prodejnami a obsluhovaná novou trolejbusovou linkou. Tak bude jednou vypadat území mezi železniční tratí a ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka. Najít co nejlepší řešení k proměně rozlehlé nevyužívané lokality obklopující teplárny v tzv. chytrou čtvrť mají pomoci právě výsledky mezinárodní ideové soutěže. Tu pro město organizovala Kancelář architekta města Brna a její vítěze představila letos v březnu. Výsledky město využije pro zadání územní studie a následnou změnu územního plánu.

Porota složená z českých i zahraničních odborníků vybrala jako nejlepší návrh pražské architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti. Zaujala je rozmanitá veřejná prostranství, hustá síť stezek pro pěší a cyklisty i přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby. Autoři navrhli okruh městských parků propojený s nábřežím Svitavy a ve svém návrhu citlivě pracovali také se stávajícími průmyslovými budovami.

Důležitým prvkem celé soutěže bylo i zaměření soutěžních návrhů na principy chytrého města. Jak se můžete přesvědčit na vystavených návrzích, nešlo pouze o prověření inovativních technologií, ale také o vliv na životní prostředí, zachování génia loci místa, kvalitní ulice sloužící lidem nebo přirozeně naplánovanou proměnu území. S tímto přístupem by se měla stát Špitálka vzorem pro další výstavbu ve zbytku Brna.

Tisková zpráva je dostupná ZDE.