Veletrh chytrých řešení URBIS 2021

3. June 2021 15:15

On-line

RE:Špitálka je strategický projekt města Brna, ve kterém se uplatní moderní a inovativní přístupy k budování města. Své místo se zde najdou i chytré technologie, koncepce nové čtvrti se představí jak na expozici města Brna na URBIS SMART CITY FAIR 2021, tak v programu konference. Pro návštěvníky budou zajímavá především řešení, která jsou obecně uplatnitelná pro budování nejen chytrých čtvrtí.

Dne 3 června v rámci veletrhu URBIS Smart City Fair se uskuteční prezentace na téma "Jak budovat chytrou čtvrť, zkušenosti s RE:Špitálka". 

Revitalizace městské čtvrti je dlouhotrvající a komplexní proces, který ovlivňuje mnoho faktorů a do nějž se zapojuje velké množství relevantních partnerů. Projekt výstavby chytré čtvrti Špitálka je rozložen do jednotlivých etap a dílčích kroků nezbytných pro jeho úspěšnou realizaci. Během prezentace se dozvíte o dosavadních aktivitách města Brna v přípravné a před realizační fázi tohoto projektu a představeny budou také plány do následujících let.