Chladicí věž je na konci své životnosti. Pořád ji ale lze zachovat

V polovině roku 2023 proběhl na Špitálce stavebně-technický průzkum. Během něj společnost Stavexis posuzovala životnost chladicí věže. Výsledky průzkumu potvrdily obavy o dominantu lokality. Stále ji však lze využít, i když by se původní plán musel přepracovat. Další postup určí ekonomická rozvaha.

Podle prvotního návrhu architektonického studia A8000 se z chladicí věže měla stát vyhlídka na nejbližší okolí, kterou by s okolními budovami propojily můstky v podobě atraktivních „skywalků”. Útroby věže by se pak na základě plánů proměnily v „event hub”, tedy prostor pro začínající firmy, kreativce a další zájemce prezentující své podnikání.

Toto řešení je však v ohrožení. Již před stavebně-technickým průzkumem se tušilo, že věž není v dobré kondici. Výsledky průzkumu pak tyto odhady potvrdily, neboť podle nich má stavba v současnosti bezpečnou životnost maximálně dalších šest let.

Neznamená to ovšem, že musí jít nutně k zemi. Pro zachování věže je nicméně třeba provést sanaci, která zachová její podobu i možnost budoucího využití. Náklady na minimální úpravy, po nichž věž zůstane stát, odhaduje zpracovaný průzkum při současných cenách na 13 milionů korun. Komplexní sanace, která životnost prodlouží na dalších 30 let, pak vyjde zhruba na 17 milionů, přičemž po 15 letech by musela být obnovena bariérová ochrana. Ta by stála dalších cca 9 milionů.

Jaký osud chladicí věž nakonec čeká, určí podrobnější ekonomická rozvaha. Pokud by se totiž ukázalo, že varianta zachování bude příliš nákladná, zůstává ve hře i možnost zboření stavby. Z toho důvodu si zástupci města nechali od studia A8000 zpracovat návrh alternativního využití území. Podle něj může věž nahradit nová výšková budova převážně s prostory pro bydlení.

Po důkladné ekonomické rozvaze, která bude hotová do konce roku 2023, bude jasnější nejen osud chladicí věže, ale též způsob financování celého projektu chytré čtvrti.