> Zapojte se > Dokumenty ke stažení

Report z replikačního workshopu „Learning from the most innovative“

 

Katalog všech soutěžených návrhů pro areál Špitálka

Práce Mezinárodní studentské soutěže MUNISS 2019

Cílem bylo analyzovat a vyhodnotit plány na chystaná chytrá řešení v rámci projektu RUGGEDISED pro lokalitu Špitálka.

Práce týmu č. 107 + rozbor 

Práce Mezinárodní studentské soutěže MUNISS 2018

Cílem zadání bylo hledat postup, jak v čase změnit vybranou lokalitu Špitálka.

Práce týmu č. 91

Práce týmu č. 92

 

Průběžně s přípravou území probíhají práce na definici inovativních technologií a přístupů, jejichž využití bude odlišovat podobu budoucí chytré čtvrti na Špitálce oproti běžné současné výstavbě. Zpracovány již byly počáteční rešerše, které vytvořila brněnská vědeckovýzkumná a univerzitní pracovitě.

V rámci projektu Six Research Centre koordinovalo zpracování počáteční analýzy, jaká řešení je možné aplikovat i v našem prostředí, a vzniklo tak šest expertních rešerší na jednotlivá témata konceptu Smart Cities.

RUGGEDISED – Electrical Grid and E-Mobility

RUGGEDISED – ICT and Security

RUGGEDISED – Mobility

RUGGEDISED – Sharing Economy

RUGGEDISED – Smart Thermal Grid

RUGGEDISED – Smart waste management