MUNISS 2019 hledá inovace pro Špitálku

Dělá chytrá lavička chytrou čtvrť?

V roce 2019 se jeden tým v rámci soutěže MUNISS zaměří na návrh 10 konkrétních technologií, které mohou být využity při výstavbě budoucí chytré čtvrti. Projekt spočívá v analýze dopadu těchto technologií na kvalitu života. Za pomoci SWOT analýz musí vyhodnotit silné a slabé stránky, možnosti využití a možné hrozby těchto technologií. Součástí projektu bude také analýza možných způsobů financování vybraných technologií. Podkladem pro práci poslouží šest rešerší, které vznikly v rámci projektu RUGGEDISED a které jsou rozděleny do šesti oblastí (Smart Thermal Grid, Smart Eletric Grid, ICT, Waste Management, Sharing Economy a Mobility).

Práce studentů budou dále sloužit jako podklady pro další rozvoj těchto lokalit.

Práce k lokalitě Špitálka je dostupná pod těmto odkazem: