Setkání s majiteli pozemků k vyhlášení urbanistické soutěže

18. August 2018 16:00

Areál Tepláren Brno a.s., Špitálka 6

Dne 28. srpna 2018 proběhla v rámci přípravy vyhlášení urbanistické soutěže pro oblast Špitálky neformální prohlídku areálu Tepláren Brno, a.s. s následným projednáním zadání soutěže. Událost se uskutečnila za přítomnosti majitelů pozemků, zástupců Kanceláře architekta města a zástupců města Brna.

V rámci přípravy této urbanistické soutěže probíhá a je naplánováno několik aktivit, které mají pomoci při tvorbě zadávacích podmínek a zapojit co nejširší spektrum možných partnerů. „V květnu jsme představili záměr vyhlásit urbanistikou soutěž majitelům okolních pozemků, nyní bychom rádi požádali odbornou a laickou veřejnost o připomínkování pracovní verze zadaní této soutěže, ještě před tím, než bude představena porotě“, uvedl náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer. 

Mezinárodní ideovou urbanistickou soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna, která zajistí podklady a dohlédne na její průběh. Vítězný návrh vzešlý z této soutěže bude sloužit pro zadání územní studie řešeného území, která následovně bude použita pro změnu Územního plánu města Brna. Soutěž bude vyhlášena 30. října 2018.