Projekt RUGGEDISED končí. Pomohl s rozvojem Špitálky, příprava chytré čtvrti pokračuje i bez něj

Po šesti letech dospěl ke svému konci projekt RUGGEDISED. Ten spojil šest evropských měst usilujících o zavádění chytrých řešení. Do RUGGEDISED se zapojilo také Brno, které tak mohlo lépe rozvinout své plány přeměnit lokalitu Špitálka na chytrou čtvrť. Její příprava nyní může pokračovat i po konci projektu.

Projekt RUGGEDISED, jenž odstartoval v listopadu roku 2016, financovala Evropská unie, a to v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Původně měl projekt trvat do roku 2021, avšak pandemie koronaviru narušila dodavatelské řetězce, což opozdilo implementaci chytrých opatření v zapojených městech. Z toho důvodu RUGGEDISED skončil až v říjnu letošního roku.

Do projektu se zapojilo celkem šest evropských měst: tzv. lighthousová a fellow města. Hlavním cílem projektu bylo otestovat, zavést a urychlit model chytrých měst v celé Evropě. Lighthousová města v projektu rozvíjela své vize o vytvoření chytrých čtvrtí a pracovala na více než 30 chytrých řešeních. Zároveň se stala inspirací pro učící se fellow města, která se zaváděním chytrých řešení teprve začínají. Fellow města měla navíc vytvořit tzv. replikační a investiční plán pro konkrétní lokalitu. Do skupiny lighthousových měst patřily Rotterdam, Glasgow a Umeå, fellow města pak vedle Brna zastupovaly Parma a Gdaňsk.

Díky RUGGEDISED se Brno intenzivně věnovalo přípravám na budoucí revitalizaci lokality Špitálka. Ta je dnes součástí provozu Tepláren Brno, nicméně v budoucnu se společnost ze západní části území stáhne. Právě západní část Špitálky chce město v budoucnu přeměnit na chytrou čtvrť.

Zástupci města získali díky účasti v projektu užitečné know-how, jak ve Špitálce využít nejmodernější a inovativní přístupy a technologie. Získané znalosti přitom nemusí aplikovat jen při přípravě chytré čtvrtí, ale také pro další rozvojové projekty města. Stejně tak se dál mohou inspirovat města zapojená do projektu RUGGEDISED. Ten je totiž součástí programu European Smart Cities and Communities, jehož platforma Scalable Cities nadále nabízí městům možnost propojit se a vyměňovat si poznatky v oblasti „Smart City“.

Projekt chytré čtvrti Špitálka po konci RUGGEDISED pokračuje po vlastní cestě. “Dále probíhají práce na přípravě území, momentálně se dokončuje analýza rizik potencionálních ekologických zátěží. Připravuje se také zpracování finální studie proveditelnosti, která doporučí konkrétní model spolupráce mezi městem a strategickým partnerem z řad možných investorů. V březnu příštího roku pak Špitálku představíme ve francouzském Cannes na veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM,” přiblížil manažer projektu chytré čtvrti Špitálka Lukáš Grůza.