Město pokračuje v předběžných tržních konzultacích

Předběžné tržní konzultace s investory, kteří mají zájem o výstavbu chytré čtvrti, budou pokračovat. Zástupci města Brna obnoví jednání v červnu. Společně s developery se budou věnovat nalezení vhodného business modelu, který umožní přestavbu Špitálky.

Konzultace s potenciálními investory započaly již v roce 2022. Město Brno poté od nich obdrželo připomínky a komentáře, které reagovaly na návrh možných modelů spolupráce (tyto modely jsou obsahem Finanční analýzy a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka). Na základě připomínek došlo k úpravě základních parametrů, podle nichž má projekt vzniknout, a ke zúžení jeho dalšího možného směřování. Další projednání tohoto návrhu spolupráce s investory schválilo vedení města.

Upravenou variantu možného obchodního modelu budou nyní zástupci města projednávat jak s již zapojenými subjekty, tak také s novými zájemci. A to během individuálních konzultací, které začnou v červnu a potrvají dva až tři měsíce.

Veškeré informace k průběhu předběžných tržních konzultací k projektu Chytré čtvrti Špitálka jsou dostupné na veřejném profilu zadavatele pod tímto odkazem.