Finanční analýza slouží jako podklad pro předběžné tržní konzultace

Společnost PWC zpracovala v rámci veřejné zakázky studii “Finanční analýza a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka”. Analýza se stane důležitým podkladem pro rozhodnutí politické reprezentace města Brna, jakou cestou se v přípravě projektu chytré čtvrti dál vydat. Dokument zároveň poslouží pro účely druhého kola předběžných tržních konzultací, které budou zahájeny v červnu.

Studie usiluje o nalezení životaschopného konceptu financování výstavby chytré čtvrti a přilehlé dopravní infrastruktury. Zástupci města chtějí během procesu revitalizace Špitálky co nejvíce eliminovat počáteční investice. Zároveň hledají model přívětivý pro budoucího investora, jenž bude mít vybudování čtvrti na starost. Dle představy města by investor měl v oblasti na delší čas setrvat a z provozu Špitálky pobírat výnosy, které pokryjí náklady spojené s výstavbou i údržbou území. 

Navzdory vysokým počátečním nárokům na výstavbu tak má být návrh provedení chytré čtvrti z dlouhodobé perspektivy ekonomicky rentabilní. Z toho důvodu probíhají diskuze o možnostech PPP projektů, tedy o spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Těchto diskuzí se mj. účastní zástupci bank. 

Zpracovaná finanční analýza vychází především ze specifikací záměru města definovaných ve dvou dříve představených dokumentech – tzv. Masterplánu a Bílé knize. Kalkulace obsahuje i další možné náklady, například akvizice nezbytných pozemků nebo investice vyvolané dalším projektem. 

Analýza poslouží jako hlavní poklad pro druhé ze tří kol předběžných tržních konzultací, které probíhají v průběhu roku 2022. Právě druhé kolo konzultací má řešit způsoby financování projektu chytré čtvrti. Více se o tržních konzultacích dozvíte zde.